Title: chamedani kouchak dar komodi ghadimi

Author: Aboulfazl Mohagheghi

“chamedani kouchak dar komodi ghadimi” (A suitcase in an old cabinet) is the literary narrative about the 1980‘s brutal decade of dictatorship in Iran. It is the story of the Khavaran Mothers, the mothers and wives of mass executed Iranian leftists who were buried in the desert area of Khavaran. The author, Aboulfazl Mohagheghi, who himself experienced prosecution during that time, has elaborated a unique literary narrative of great historic significance, based on real documents, observations and talks with the victims.

عنوان: “چمدانی کوچک در کمدی قدیمی”
نویسنده: ابوالفضل محققی
شابک: 9789176375457
«چمدانی کوچک در کمدی قدیمی» شرحی‌ست داستانی از دهه‌ی خوفناک ۱۳۶۰، پیرامون سرنوشت «مادران خاوران» که بر پایه‌ی مستندات و ‌صحبت‌های‌ خود نویسنده در جمع این زنان مبارز نوشته شده.
«مادران خاوران» در معناى عام كلمه، به زنان مبارزى گفته مى‌شود كه فرزندان و همسران‌شان به فرمان رهبران جمهورى اسلامى و به دست پايوران اين نظام، در دهه‌ى ٦٠ خورشيدى كُشته شد‌ه‌اند. مادران خاوران در معناى خاص كلمه، زنان مبارزى را در برمى‌گيرد كه پسران، همسران و پدران چپ‌گرا‌ى‌شان در کُشتار بزرگ زندانیان سياسى در تابستان ١٣٦٧ اعدام شدند. پسوند خاوران بدان سبب به نام مادران افزوده شده كه فرزندان، همسران و شوهرا‌ن‌ اين زنان در تكه‌زمينى در كناره‌ى جاده‌ى خاوران، در مسیر تهران‌ سمنان‌ـ مشهد، آرميده‌اند.
««چمدانی کوچک در کمدی قدیمی» بازگو کننده‌ی نوشته‌ها، عکس‌ها، لباس‌ها، یادگاری‌ها،… از سر‌گذشت نسل‌هائی‌ست که با گلوی زخمی آزادی را فریاد زدند. چمدان‌های بزرگ یا کوچکی که مادران، پدران و همسران اعدام شدگان گرفتند و در کمد‌های قدیمی قرارشان دادند تا دلتنگی‌ها و درد‌های خود را با صاحبان این چمدان‌ها بگویند. همان داستان فریاد فروغ فرخ‌زاد است، زمانی که در تاریکی درون کمد می‌نشست و فریاد می‌زد. حکایت مادری که هر روز برای پسر اعدام شده خود نامه می‌نویسد و داخل چمدان کوچک پسرش می‌گذارد تا آینده‌گان بر آنچه که با فرزند او رفت قضاوت کنند. داستان قتل عام سال شصت و هفت است وگورهای بی‌نام خاوران. داستان مادری است چهار زانو نشسته بر سر درِ خاوران با چهار شاخه گل بر دست با یاد چهار فرزندش. «چمدانی کوچک در کمدی قدیمی» بخشی از تاریخ این سر‌زمین است، در زمانه تلخ حکومت اسلامی. کتابی است تقدیم شده به مادران خاوران.» — ابوالفضل محققی