Title: Movie Star and the Sunday’s Rose

Author: Robab Moheb

“Movie Star and Sunday’s Rose” by Robab Moheb is a collection of 21 short stories. The stories play in different times and locations partly in reality and partly in an imaginary sphere: Love, loneliness, war, persecution, delusions and illusions, life and death. Most of the 21 short stories are examples of Moheb’s surrealism, irony, and conflict between dream and reality.

عنوان: “مووی استار و شاخه‌ی گُل رُز روز‌های یک‌شنبه مجموعه‌ داستان”
نویسنده: رباب محب
شابک: 9789176371930
مجموعه داستان «مووی استار و شاخه‌ی گُل رُز روز‌های یکشنبه» شامل بیست و یک داستان کوتاه است. داستان¬های این مجموعه با خمیرمایه¬ی درونی انسان سر و کار دارند و جملگی متأثرند از زمان، مکان و وقایع پیرامون نویسنده. این¬جا محب حقایق زندگی آدمی را با تمثیل¬های بدیع و زیبا و گاه شاعرانه به رشته¬ی تحریر درآورده¬است. وی در داستان بلند «آناتومی فصل¬ها و آلبالو» عشقِ هزارچهره و درماندگی و آوارگی انسان معاصر را ترسیم می¬کند. عشق، در این کتاب جلوه¬ای تازه به خود می-گیرد و در شمایلی انسانی، اما گاه به غایت غریب و حیرت¬انگیز عرضه می¬شود.
یکی از نقاط قوّت این مجموعه جمله¬ی آغازین داستان¬هاست: «برق برود. تو لای چادر پرکلاغيت پيچيده باشي و در کوچه پسکوچه¬های حوالي ميدان فوزيه که حال ميدان امام حسين نامیده می¬شود، به دنبال آدرسی بگردی که وجود ندارد. خيابان اپريکوس شماره سيزده.» یا «وقتی به کوچه زدم با خود گفتم: آتش هم طبقاتی دارد. هفت طبقه به رنگ روزهایت…» حسین پاینده در مورد شیوه¬های نگارش داستان کوتاه می¬نویسد: «پاراگراف اول هر داستانی، حکم دروازه¬ی ورود به جهان آن داستان را دارد»، این حکم در تک¬تکِ داستان¬های این مجموعه مشهود است. از سوی دیگر مکان¬ به عنوان یکی از عناصر اصلی داستان¬ها با زمانِ خود پیوندی محکم دارد، چیزی که باعث غنای متن¬ها شده-است. طنز ویژه و لحن خاص محب نیز در اغلب داستان¬های این مجموعه ملموس است.