در عمق آبی چشم هایش

در عمق آبی چشم هایش

لولیتای ایرانی و این شعر که بوسه نباید می‌شد

لولیتای ایرانی و این شعر که بوسه نباید می‌شد

کتاب دیگری

کتاب دیگری

چمدانی کوچک در کمدی قدیمی

چمدانی کوچک در کمدی قدیمی

ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولو

مجموعه اسناد کودتای ۲۸ مرداد

مجموعه اسناد کودتای ۲۸ مرداد

بهشتِ گم‌شده

بهشتِ گم‌شده

سیبِ زنده را باید هرچه زنده‌تر کشت

سیبِ زنده را باید هرچه زنده‌تر کشت

من  کاراملی  هستم در دهان  مرگ

من کاراملی هستم در دهان مرگ

مهرگیاه

مهرگیاه

سمک عیار / در هفت جلد

سمک عیار / در هفت جلد

مووی استار و شاخه‌ی گُل رُز روز‌های یک‌شنبه / مجموعه‌ داستان

مووی استار و شاخه‌ی گُل رُز روز‌های یک‌شنبه / مجموعه‌ داستان

مَن‌پاره‌ها

مَن‌پاره‌ها

کاهش آنی طول

کاهش آنی طول

از پسِ قفا ـ خوانشی از داستان سمک عیار

از پسِ قفا ـ خوانشی از داستان سمک عیار

آناتومی فصل‌ها و آلبالو

آناتومی فصل‌ها و آلبالو

نامه‌هایی برای محمد پیامبر / پژوهشی بر ریشه‌های قرآن

نامه‌هایی برای محمد پیامبر / پژوهشی بر ریشه‌های قرآن

آخرین پرواز ایکاروس

آخرین پرواز ایکاروس

دیوان اشعار بانو فاطمه زرین تاج ـ طاهره قرةالعین

دیوان اشعار بانو فاطمه زرین تاج ـ طاهره قرةالعین

متافیزیک و جامعه‌ی طبقاتی

متافیزیک و جامعه‌ی طبقاتی

هنر مسلح

هنر مسلح

شورم، شِه، شواله، شون

شورم، شِه، شواله، شون

ایرانه سبزه نگین

ایرانه سبزه نگین

تی واسی

تی واسی

تلار

تلار

گربه کوچک ايرانی

گربه کوچک ايرانی

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد هفتم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد هفتم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد ششم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد ششم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد پنجم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد پنجم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد چهارم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد چهارم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد سوم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد سوم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد دوم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد دوم)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد اول)

مجموعه آثار صادق هدایت (جلد اول)

نزدیکای شعر

نزدیکای شعر

غلام یا گلم

غلام یا گلم

سینما میهن

سینما میهن

جهان از یک عطسه می‌میرد

جهان از یک عطسه می‌میرد

برگزیده‌ی اشعار کریستینا لوگن

برگزیده‌ی اشعار کریستینا لوگن

خداحافظ، خوش باشی!

خداحافظ، خوش باشی!

سه پیاله شعر

سه پیاله شعر

سُند

سُند

از زهدان مادرم تا باب تمثیلات

از زهدان مادرم تا باب تمثیلات

دستم را بگیر…

دستم را بگیر…

ر

ر

من پاره‌های یک منظره‌ام

من پاره‌های یک منظره‌ام