گروه انتشارات آزاد ایران

گروه انتشارات آزاد ایران بر‌آن‌است که از‌سویی خوانندگان، بدون مرز، امکان این‌را داشته‌باشند که کتاب های ما را بخوانند و از‌سوی دیگر نویسندگان با‌استعداد، بدون مرز، امکان این‌را داشته‌باشند که آثار خود‌را به خوانندگان برسانند
قهرمان كه راوی داستان هم هست نویسنده معروفی است. او ضمن آن كه نویسنده‌ای متفكر و دانشمند است ولی چون هر انسان دیگری گرفتار آن نقاط ضعفی است كه بسیاری انسان‌ها در بندهایش اسیرند. او هم اسیر است ولی با دانشی كه دارد سعی می‌كند بسیار عاقلانه و محترمانه و منطقی هوس‌هایش را فرو بنشاند. ولی او متوجه نیست كه فقط نیمه كار، یعنی بخش مربوط به خودش را می‌تواند تحت نظم و نسقی در آورد و آن بخش دیگر، آن بخشی كه یك انسان دیگری صاحب آن است از نظارت او خارج است و حقیقت چیز دیگری است.
ادامه
جلد اول آثار مهشید امیرشاهی شامل چهار مجموعۀ داستان‌های کوتاه اوست: کوچۀ بن بست (1345)، سار بی‌بی خانم (1347)، بعد از روز آخر (1348)و به صیغۀ اوّل شخص مفرد (1350). منتقدین در نقدهایی که در بارۀ داستان‌های کوتاه وی نوشته‌اند بر استقلال سبک، موفقیت در شخصیت ‌پردازی و طنز او انگشت نهاده‌اند. ابراهیم یونسی می گوید: من در ميان نويسندگان خودمان نديده ام کسی را که اين جور حال و هوا و رنگ و بویی را در داستان منعکس کرده باشد. … بی­اغراق می­توانم گفت که آثار مهشید امیرشاهی با نوشته های سينکلر لوئيس نويسندۀ ايتاليائی الاصل آمريکا و برندۀ جايزۀ نوبل پهلو می زند.
ادامه
“اين بازنوشته‌ها، حقيقت‌هاي در الياف رويا تاروپود بسته‌ی من است؛ حکایت شهروندي است كه از فلسفه‌ي مادی شرق گریخت و در جنگل‌های ایتالیای مرکزی (ناف موسولینی) در قیفِ چراغ علاالدین و فرش پرنده‌ی بادهای مدیترانه غوطه‌ور شد تا سی سال عمر را میان سبزینه و اشک و برف و آفتاب بر صحنه‌ی چوبین نمایش تجلی بخشد.” ـ سیروس شاملو
ادامه
كتاب حاضر (جلد هفتم مجموعه آثار صادق هدایت) مجموعه كاملی است از تمام كوشش‌های صادق هدایت در برگردان كتب و مقالات از زبان پهلوی به فارسی. این نخستین بار است كه این نوع كارهای صادق هدایت در یك مجموعه گردآوری می‌شوند.
ادامه
«سه پیاله شعر» عنوان دفتر شعری است از سه نسل شاعر با سه طرزِ نگاه، سه ژانر ادبی با موتیف‌هایی کمابیش یکسان؛ رباب محب (1953) روشنک بیگناه (1963) و مانا آقایی (1973).
این دفتر مشترک رستاخیزِ واژه‌هاست با عناصری مشترک، گره‌خورده با حس و تخیّل. تجربه‌ها و رویدادهایِ زندگیِ روزمره، اندیشه، عواطف و احساسات در کارگاهِ این سه شاعر با ابزار زبان و شعر بگونه‌ای ساخته و پرداخته شده‌اند که هر یک مالکِ زبانِ خاص خود گشته‌اند. هریک دریچه‌یِ نگاه را به سمتی گشوده، امّا در عینِ حال به یکسویِ مشترک: از سکوتی به سکوتِ دیگر.
ادامه
از سقوط سلسله پهلوی در ۱۳۵۷ خورشیدی، سیلی از کتاب در غالب زمینه‌های زندگی و فرهنگ ایران به‌راه افتاده‌است. سینما میهن موشکاف فیلم و محدود به هنر ‌سینما نیست. نگارش اجتماعی گزنده و زندۀ ‌قلمی آزاد ‌است. نگارش اجتماعیِ دور و دراز (بیش از ۶۵۰ صفحه) و غیر افسانه‌ای در بازنگری و بازسنجش بسیاری از ارزش‌های بی‌درنگ پذیرفته‌شده و تقدسات به‌ظاهر بی‌برو‌ـ‌‌برگرد تاریخ، فرهنگ و سنت‌های ایرانی.
ادامه