نویسندگان و خوانندگان گرامی،

برای تماس با ما، لطفاً از طریق ایمیل زیر اقدام کنید.

13 + 4 =

 

Email:

info[at]iran-open-publishing.com

Post:

Iran Open Publishing Group

c/o Wisehsoue Publishing

PO Box 12

28121 Hässleholm

Sweden